VHP-sterilisering

  • VHP Sterilization

    VHP-sterilisering

    BDS-H-serien av diffusionsväteperoxiddesinfektor använder väteperoxidgas som desinfektionsmedel och steriliseringsmedel. Lämplig för desinficering av gaser i trånga utrymmen, rörytor och utrustning.