Lågtemperatursterilisatorer

 • EO gasavfallsanordning

  EO gasavfallsanordning

  Genom högtemperaturkatalytisk kan etylenoxidgasbehandlingsmaskinen sönderdela EO-gasen till koldioxid och vattenånga och släppas ut direkt till utsidan, utan att behöva installera en utloppsrörledning på hög höjd.Nedbrytningseffektiviteten är högre än 99,9 %, vilket kraftigt minskar etylenoxidutsläppen.

 • Etylenoxidsterilisator

  Etylenoxidsterilisator

  XG2.C-seriens sterilisator tar 100 % etylenoxid (EO) gas som steriliseringsmedium.Det används främst för att göra sterilisering för exakta medicinska instrument, optiska instrument och medicinska elektroniska instrument, plast och medicinska material som inte tål hög temperatur och våt sterilisering.

 • Plasmasterilisator för väteperoxid

  Plasmasterilisator för väteperoxid

  SHINVA Plasmasterilisator tar H202 som steriliseringsmedel och bildar plasmatillstånd av H202 genom elektromagnetiskt fält under låg temperatur.Den kombinerar både gasformig och plasmatisk H202 för att göra sterilisering för föremålen i kammaren och sönderdelar kvarvarande H202 efter sterilisering.