Lågtemperatursterilisatorer

 • EO Gas Disposal Device

  EO-bortskaffningsanordning

  Genom katalytisk högtemperatur kan etylenoxidgasbehandlingsmaskinen sönderdela EO-gasen i koldioxid och vattenånga och direkt släppas ut på utsidan, utan att behöva installera en höga höjdutsläppsrörledning. Sönderdelningseffektiviteten är högre än 99,9%, vilket kraftigt minskar etylenoxidutsläppen.

 • Ethylene Oxide Sterilizer

  Etylenoxidsterilisator

  XG2.C-seriens sterilisator tar 100% etylenoxid (EO) gas som steriliseringsmedium. Det används främst för att göra sterilisering för exakt medicinskt instrument, optiskt instrument och medicinskt elektroniskt instrument, plast och medicinska material som inte kan bära vid hög temperatur och våtsterilisering.

 • Hydrogen Peroxide Plasma Sterilizer

  Väteperoxid plasma sterilisator

  SHINVA Plasma-sterilisator tar H202 som steriliseringsmedel och bildar plasmatiskt tillstånd av H202 genom elektromagnetiskt fält under låg temperatur. Den kombinerar både gasformigt och plasmatiskt H202 för att göra sterilisering för föremålen i kammaren och sönderdelar den återstående H202 efter sterilisering.