Biologiskt säkerhetsskåp

  • BSC Series Ventilated Type (B2)

    BSC-serie ventilerad typ (B2)

    Används i mikrobiologiska, biomedicinska, biosäkerhetslaboratorier och andra laboratorier för biosäkerhetsskydd. Avancerad luftreningsteknik och design med undertrycksskåp ger skydd för människoprover och miljön. Förhindra spridning av skadliga partiklar och aerosoler.

  • BSC Series In-room Circulated Type (A2)

    BSC-serien cirkulerad typ på rummet (A2)

    Används i mikrobiologiska, biomedicinska, biosäkerhetslaboratorier och andra laboratorier för biosäkerhetsskydd. Avancerad luftreningsteknik och design med undertrycksskåp ger skydd för människoprover och miljön. Förhindra spridning av skadliga partiklar och aerosoler.