Bio-farmaceutiska maskiner

  • BR Series Bio-reactor

    BR-serie bioreaktor

    Serverar ett brett spektrum av humana vacciner, djurvacciner, genteknik och monoklonala antikroppar. Det kan tillhandahålla utrustningslösning av bakterier, jäst och djurcellskultur under hela processen från laboratorium till pilot och produktion.