Biofarmaceutiska maskiner

  • BR Series bioreaktor

    BR Series bioreaktor

    Serverar ett brett utbud av inhemska humanvacciner, djurvacciner, genteknik och monoklonala antikroppar.Det kan tillhandahålla utrustningslösningar av bakterier, jäst och djurcellskultur för hela processen från laboratorium till pilot och produktion.